Boeken

Om mijn visie uit te dragen, mijn creativiteit te ontplooien en anderen te laten delen in mijn ervaringen schrijf ik boeken. Momenteel heb ik vier boeken uitgegeven. Het elastiek tussen lichaam en ziel, Hoe mensen lichaam zijn, Liefde als kennis en Een leerschool van de liefde. Daarnaast schreef ik de brochure 'Hoogsensitiviteit - handicap of ontwikkelingsvoorsaprong', die uitkwam in de serie 'Gezichtspunten'.