Lezingen, workshops

Over de onderwerpen die in mijn boeken aan de orde komen (hooggevoeligheid, autisme, de man-vrouwrelatie, fenomenologie en de essentie van het christendom) geef ik ook lezingen. Ik doe dat door het hele land, alsmede in Vlaanderen. Daarnaast geef ik workshops.