Het leven van de dingen

Altijd een beetje spannend als het gevangen licht wordt losgemaakt.

   De natuur heeft het niet gemakkelijk in onze tijd. Steeds meer natuur wordt bedekt door asfalt en bebouwing, terwijl steeds meer voortuintjes moeten wijken voor plaveisel. Gereedschap heeft plaatsgemaakt voor technische apparaten.

   Ons geloof in een wetenschap die het levende niet kent heeft met zich mee gebracht dat we steeds meer te midden van dode dingen zijn gaan leven.

   Willen we dat?  

   Het is niet dat ik terug wil naar de natuur zoals die was. Liever probeer ik eerst maar eens wat leven toe te voegen aan de dode dingen. Door een zekere betrokkenheid, zich uitend in de manier waarop ik naar ze kijk. Door een bewustzijn van wat het licht met de dingen doet. En door aandacht voor de schaduw. Leven geven aan de dode dingen, misschien draagt dat bij aan een nieuwe natuur.