Coachingsgesprekken

Hoogsensitief zijn zonder het te weten kan je het gevoel geven te falen, niet te passen in deze wereld en niet de moeite waard te zijn. De ontdekking dat het hoogsensitiviteit is wat achter deze gevoelens zit, doet dan vaak een last van je schouders af vallen. Als je vervolgens de bijzondere gaven en valkuilen ontdekt die aan deze aanleg eigen zijn is vaak al meer dan de helft van je problemen opgelost.

Daarnaast zijn er de persoonlijke zaken: de manier waarop je bent opgegroeid, de ervaringen die je hebt opgedaan, de overtuigingen die zijn ontstaan. Als je helderheid krijgt op dit gebied kun je bij je kern komen en kun je ontdekken wat voor uniek, individueel wezen je bent. 

Zo kom je ook bij je scheppingskracht, die je in staat stelt het geleefd-worden los te laten en zelf je eigen leven te scheppen. 

Coachingsgesprekken met mij kunnen hier misschien een bijdrage aan leveren. 

Zo'n gesprek duurt ongeveer een uur en mijn tarief is 50 euro. 

Daarnaast doe ik oudergesprekken.

Tegenwoordig gebruik ik soms ook Skype, als de reis naar Alkmaar voor iemand te bezwaarlijk is.